KRETZER - LIVSTIDS GARANTI

KRETZER lämnar livstidsgaranti på sina saxar, det gäller blad och handtag (inte vanligt slitage vid användning) men skulle bladet eller handtaget gå sönder ersätter vi den med en ny sax.

KATALOG SAXAR/CATALOG SCISSORS